Velička je druhá největší řeka okresu Hodonín. Je to levostranný přítok řeky Moravy. Délka toku činí 39,5 km. Plocha povodí měří 187,3 km². Pramení na hoře Velká Javořina 856 m n.m. Ústí do řeky Morava u Strážnice 166 m n.m.

U Křižovatky potoku Veličky a Baťova kanálu u Strážnice na Moravě se nachází objekt který původně sloužil jako rodinný dům pro obsluhu zdymadel. Posléze objekt sloužil zaměstnancům Povodí Morava a.s. V roce 2012 byl prodán do soukromého vlastnictví s tím, že soukromý investor zde vybuduje přístaviště v souladu s rozvojem zájmového území u vodní cesty.

* Který spočívá s vyčištění obtokového kanálu u PK Strážnice II. s využitím pro kotvení lodí
* Vytvoření kotviště s občerstvením (vnitřní, venkovní)
* Sociální zařízení
* Informační tabule
* Stání pro kola
* Rekreační a sportovní zóna
* Vybudování zdroje pitné vody
* Vybudování (rekonstrukce) ČOV
* Likvidace pevných odpadů